Zakończyliśmy pierwsze spotkania grup rolników, małżonków rolników, domowników, osób zatrudnionych rolnictwie z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych. Demonstracje odbywają się w gospodarstwie Pana Wojciecha Etmańskiego w Trzepowie gdzie stado krów rasy Limousine jest pod oceną Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Głównym założeniem demonstracji jest poprawa efektywności zarządzania stadem bydła mięsnego poprzez implementację zdalnego monitorowania zmian masy ciała bydła – CalmScale.

Kontrola zmiany masy ciała zwierząt ma szczególne znaczenie do oceny efektywności produkcji żywca wołowego, jest indykatorem zdrowia zwierząt oraz wskaźnikiem prawidłowego żywienia, jest wiec niezbędne do prawidłowego zarzadzania stadem bydła.

Aktualnie najczęściej wykorzystywanym systemem kontroli masy bydła jest montaż wag w przepędach. Wiąże się to jednak z przeganianiem zwierząt co jest procesem pracochłonnym, stresogennym i bywa niebezpieczne dla rolnika. Mając na celu polepszenie tych czynników oraz transfer wiedzy założone zostały w całej Polsce doświadczenia polegające na montażu systemu wagowego. Zaopatrzony jest on w zdalny system monitoringu masy, bez konieczności przemieszczania a co za tym idzie stresowania zwierząt. Urządzenie zlokalizowane w strefie pojenia będzie identyfikowało osobnika przy np. użyciu systemu RFID oraz gromadziło szereg informacji dostępnych dla gospodarza. Rozwiązanie to jest automatyczne, bezstresowe, bez konieczności przepędzania zwierząt. Wielokrotne rejestrowanie zmian masy ciała w ciągu doby pozwala uzyskać znacznie więcej danych, które po analizie mogą być źródłem wielu dodatkowych informacji ważnych z punktu widzenia zarządzania stadem. Wszelkie anomalie, odstępstwa mogą stanowić cenną informację dla posiadacza zwierząt. W sytuacji gdy cała grupa będzie charakteryzować się słabymi przyrostami może to być oznaką przyczyn na tle żywieniowym, natomiast pojedynczy odbiegający od grupy wynik konkretnego osobnika może wskazywać na pojedynczy problem zdrowotny, który dotyczy tylko jego.

Podczas spotkań z pięcioma grupami ostatecznych odbiorców zapoznaliśmy się z systemem pracy Pana Wojciecha, który z wielkim zaangażowaniem opowiedział nam o swoim gospodarstwie. Podzielił się rozwiązaniami z uczestnikami, zarówno w produkcji zwierzęcej jak i nierozłącznej produkcji roślinnej, które sam stosuje.

logotypy

Źródło: materiały projektowe, opis demonstracji

Koordynator projektu
mgr inż. Mariola Jereczek