Drugi cykl spotkań z pięcioma grupami: rolników, małżonków rolników, domowników czy osób zatrudnionych w rolnictwie, z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych za nami. Gospodarstwo, w którym odbywają się demonstracje, należy do Pana Wojciecha Etmańskiego i położone jest w miejscowości Trzepowo.

W części teoretycznej spotkań słuchacze mieli okazję zapoznać się ze specyfiką chowu i hodowli bydła mięsnego, począwszy od właściwego doboru ras do warunków, w jakich funkcjonuje gospodarstwo, do założonych celów w zarzadzaniu tym stadem.

Po części teoretycznej, uczestnicy wzięli udział w części praktycznej na terenie gospodarstwa. Zobaczyliśmy park maszynowy i zapoznaliśmy się z codzienną pracą w gospodarstwie, w którym cały czas coś się dzieje (usuwanie awarii, remonty itp.). Tym bardziej jesteśmy wdzięczni p. Wojciechowi za to, że mimo tak wielu obowiązków zawsze chętnie i z humorem opowiadał o swojej pracy. Była też możliwość zapoznać się z technologią produkcji kiszonki z całych roślin kukurydzy. W gospodarstwie p. Wojciecha w tym czasie odbywał się właśnie zbiór tej rośliny. Uczestnicy mogli sami zobaczyć pracę w silosie i ocenić jakość dowożonego do zakiszania materiału. Była to okazja do przypomnienia sobie najważniejszych etapów zbioru kukurydzy i pracy w silosie. Błędów popełnionych przy sporządzaniu kiszonek nie da się naprawić w czasie jej skarmiania, a pasze objętościowe z własnego gospodarstwa to podstawa w żywieniu bydła.

Uczestnicy spotkań zapoznali się również z systemami zarządzania stadem, w tym monitoringiem stada, jego zdrowotności, żywieniem bydła czy profilaktyką weterynaryjną.

i zootechniczną. Zobaczyliśmy również system kontroli wagi zwierząt. W gospodarstwie do ważenie i kontroli przyrostów używana jest waga elektroniczna, do której prowadzi korytarz przepędowy wyprowadzony bezpośrednio z budynku inwentarskiego. Waga ta pełni jednocześnie rolę wielofunkcyjnego poskromu służącego do przeprowadzania, między innymi, korekcji racic i innych zabiegów weterynaryjnych i zootechnicznych. Obejrzeliśmy też budynek, w którym będzie zamontowany system do zdalnego monitorowania zmian masy ciała bydła – CalmScale, służący poprawie efektywności zarządzania stadem bydła mięsnego.

            Spotkania kończyły się dyskusją przy wspólnym obiedzie.

informacja o projekcie

Zbigniew Marciniak