logotypy

Na miejsce demonstracji zostało wybrane gospodarstwo założone w 2014 roku przez Małgorzatę i Jędrzeja Siłakowskich, specjalizujące się w uprawie jagody kamczackiej na pow. 1,45 ha oraz żurawiny wielkoowocowej na pow. 0,05 ha. W gospodarstwie uprawia się również inne owoce miękkie oraz warzywa. Właściciele łączą tradycję z nowoczesnością, wprowadzono wiele innowacyjnych rozwiązań oraz profesjonalnie zajmują się marketingiem i edukacją. Gospodarstwo posiada certyfikat ekologiczny od 2019 roku, zajmuje się przetwórstwem w ramach RHD. Od 2023 certyfikacją objęte jest również przetwórstwo. Wytwarza się  przetwory, które można nabyć bezpośrednio w gospodarstwie, wysyłkowo lub podczas regionalnych targów i wystaw.

W dniach 17.07.2023 oraz 11.10.2023 w gospodarstwie „Jagodowe Marzenie” w Chrzanowie zostały przeprowadzone szkolenia demonstracyjne pt. „Wprowadzenie ściółek okrywowych w międzyrzędzia lub rzędy upraw roślin jagodowych”. Celem demonstracji było zastosowanie organicznych ściółek okrywowych w postaci słomy w rzędach roślin.

obiekt demonstracyjny, po prawej pani Małgorzata (właścicielka) prezentuje plantację jago a po lewej uczestnicy szkolenia

Podczas pierwszego spotkania omówione zostały dobre praktyki związane z uprawą jagody kamczackiej, dobór stanowiska, zakładanie plantacji, dobór odmian, zabiegi pielęgnacyjne – regulacja zachwaszczenia, chorób i szkodników oraz nawożenie.

uczestnicy spotkania podczas oprawadzania po gospodarstwie  - na środku poletko  z żurawiną

Drugi termin demonstracji był już po zbiorach jagody, ale można było zaobserwować jak wyglądały rzędy z zastosowaną słomą.

Demonstracja polegała na wprowadzeniu rośliny okrywowej czyli żywej ściółki w międzyrzędzia i ściółek organicznych w rzędy roślin jagodowych. Obserwowano ograniczenia występowania chwastów, zredukowania częstotliwości upraw przesuszających glebę. Prowadzono również monitoring występowania patogenów oraz  ocenę i analizę plonu.

W spotkaniach uczestniczyło 15 rolników. Wykłady poprowadziły dr Małgorzata Tartanus z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Agnieszka Jereczek główny specjalista ds. rolnictwa ekologicznego z PODR w Lubaniu.

Głównym celem demonstracji jest upowszechnianie dobrych praktyk oraz wymiana wiedzy i doświadczeń między nauką a praktyką rolniczą.

Opiekun naukowy demonstracji: dr Małgorzata Tartanus, mgr inż. Witold Danelski, dr hab. Elżbieta Rozpara, prof. IO-PIB INSTYTUT OGRODNICTWA W SKIERNIEWICACH

Opiekun doradca demonstracji: Agnieszka Jereczek, główny specjalista  ds. rolnictwa ekologicznego Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Opracowała relację Elżbieta Błażejewska, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu