W ramach demonstracji ekologicznych operacji “Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” – w dniu 16 kwietnia br. rolnicy z województwa pomorskiego uczestniczyli w drugim spotkaniu demonstracyjnym w gospodarstwie pana Tomasza Kupaj, w Kęszycach w województwie wielkopolskim.

Celem tego kolejnego spotkania było kontynuowanie prezentacji wykorzystania środków na bazie ziół o właściwościach kokcydiostatycznych (czosnek, oregano, rozmaryn) jako narzędzia w profilaktyce i zwalczaniu kokcydiozy u królików. Temat ten był kontynuowany w stadzie podstawowym liczącym 20 sztuk samic oraz wśród młodych królików po odsadzeniu.

Uczestnicy mieli również okazję zwiedzić gospodarstwo ekologiczne, położone na obrzeżach wsi Kęszyce. Gospodarstwo zajmuje obszar 16,38 hektara, z czego 14,50 hektara przeznaczone jest na produkcję rolną. Ziemia ta, choć słabej klasy V i VI, jest wykorzystywana zrównoważenie, głównie pod uprawę kukurydzy, wyki z rośliną podporową, ziemniaków, pszenżyta ozimego oraz traw. Dodatkowo, na gruntach ornych rosną mieszanki zbożowe, stanowiące bazę paszową dla zwierząt utrzymywanych na gospodarstwie.

Gospodarstwo pana Tomasza Kupaj angażuje się także w hodowlę różnych gatunków zwierząt, takich jak świnie rasy złotnicka pstra, owce rasy wielkopolska, króliki popielniańskie białe, kurczęta rzeźne oraz kur niosek. Zwierzęta są utrzymywane w warunkach zapewniających im komfort i dobrostan, a ich pasze wytwarzane są na miejscu z uprawianych roślin. Co więcej, gospodarstwo prowadzi sprzedaż bezpośrednią zwierząt do chowu lub na ubój, a od 2017 roku posiada własną zatwierdzoną ubojnię, co umożliwia sprzedaż tusz i podrobów drobiu oraz królików z własnej hodowli.

Na drugim spotkaniu, uczestnicy mieli okazję kontynuować swoje doświadczenia z gospodarstwem pana Tomasza Kupaj. Tym razem głównym punktem programu było przedstawienie skuteczności badanego preparatu przeciw koksydiozie, który był tematem wykładu pierwszej wizyty.

Po powitaniu przez gospodarza i krótkim wprowadzeniu, uczestnicy zostali zaproszeni do obserwacji działania preparatu. Na terenie gospodarstwa, w wyznaczonej przestrzeni dla królików, prowadzono eksperyment, w którym stosowano naturalne preparaty oparte na czosnku, oregano i rozmarynie w celu zapobiegania i leczenia kokcydiozy u królików.

Uczestnicy mieli możliwość zaobserwowania wpływu preparatu na zdrowie i kondycję królików oraz na redukcję występowania kokcydiozy. Podczas prezentacji praktycznej eksperymentu, przedstawiciele gospodarstwa oraz zaproszeni specjaliści z zakresu zootechniki omawiali skuteczność preparatu oraz jego wpływ na zdrowie zwierząt.

Dodatkowo, po demonstracji, uczestnicy mieli okazję zadawać pytania oraz dyskutować na temat wykorzystania naturalnych metod w zwalczaniu chorób u zwierząt gospodarskich. Atmosfera spotkania sprzyjała wymianie doświadczeń i pogłębianiu wiedzy na temat ekologicznych praktyk w rolnictwie oraz ich wpływu na zdrowie i dobrostan zwierząt.

Całe wydarzenie podkreślało znaczenie stosowania naturalnych preparatów oraz prowadzenia rolnictwa z poszanowaniem środowiska i zdrowia zwierząt. Gospodarstwo pana Tomasza Kupaj nadal stanowiło inspirację dla uczestników, którzy zainteresowani byli ekologicznymi praktykami w rolnictwie oraz alternatywnymi metodami zwalczania chorób.

Opiekun naukowy demonstracji: Prof. dr hab. Paweł Bielański  Instytut Zootechnik, Państwowy Instytut Badawczy w Balicach.

Opiekun doradca demonstracji: Paulina Hybsz, Magdalena Buksakowska – WODR w Poznaniu

Relację opracował Adrian Kucharski, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu