W ramach demonstracji ekologicznych operacji “Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w dniu 13.03.2024 rolnicy, małżonkowie rolników, domownicy oraz osoby zatrudnione w rolnictwie z województwa pomorskiego uczestniczyły w spotkaniu demonstracyjnym w gospodarstwie Pana Tomasza Kupaj w Kęszycach w województwie wielkopolskim.

W gospodarstwie ekologicznym uczestnicy demonstracji zapoznali się wybranymi aspektami zarządzania stadem owiec w gospodarstwie ekologicznym. Gospodarstwo zajmuje powierzchnie 16,38 hektara, z czego 14,50 hektara przeznaczone jest na produkcję rolną. Gospodarstwo Pana Tomasza zlokalizowane jest na glebach słabej klasy głównie V i VI gdzie prowadzona jest zrównoważona produkcja roślinna skupiająca się na produkcji ekologicznej paszy dla zwierząt. W gospodarstwie poza owcami rasy wielkopolskiej znajdują się także króliki popielniańskie białe, świnie rasy złotnicka pstra, kurczęta rzeźne oraz kury nioski.

Demonstracja rozpoczęła się od przywitania uczestników a następnie prezentacji części teoretycznej Pani Profesor Aldony Kawęckiej, która przybliżyła temat hodowli owiec, ras zachowawczych w Polsce, grup technologicznych, pozyskania wysokiej jakości materiału hodowlanego oraz rzeźnego, charakterystykę wykotów owiec, żywienia ekologicznego owiec. Poza częścią teoretyczną Pan Tomasz oprowadził uczestników po swoim gospodarstwie i podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem w produkcji zwierzęcej. Uczestnicy mogli z bliska zobaczyć i poznać charakterystykę ekologicznej hodowli owiec. Uczestnicy zostali zaproszeni do budynku owczarni, gdzie mieli okazję zobaczyć, jak wygląda codzienne życie owiec. Budynek ten, wykonany w dużej mierze z naturalnych materiałów aby zapewnić zwierzętom jak najlepsze warunki bytowe. W owczarni zwierzęta były spokojne i zadbane a uczestnicy chętnie zadawali pytania. Pan Tomasz podkreślał, że w jego gospodarstwie priorytetem jest dobrostan zwierząt oraz dbałość o środowisko naturalne.

Atmosfera tego  miejsca była wyjątkowa. Taki wyjazd był dla uczestników okazją do nauki i refleksji nad znaczeniem ekologii i dbałości o środowisko.

Opiekun naukowy demonstracji: dr hab. Aldona Kawęcka, prof. Instytutu Zootechniki PIB

Opiekun doradca demonstracji: Paulina Hybsz, Magdalena Buksakowska – WODR w Poznaniu

Opracowała relację: Anna Prondzińska, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu