Rozeznaniu rynku na dostawę artykułów zbożowych, oleju oraz przypraw na potrzeby wyżywienia uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Oddziału Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn, ul. Tadeusza Maderskiego 3, tel. (058) 326-39-00, fax. (058) 309-09-45, zaprasza do złożenia ofert w rozeznaniu rynku na dostawę artykułów zbożowych, oleju oraz przypraw na potrzeby wyżywienia uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Oddziału Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać na adres:

Sekretariat Pomorski Ośródek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu, 82-220 Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 21.

Do dnia 22.06.2022  roku do godziny 1200. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Organizator – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, oświadcza i informuje, że do niniejszego przetargu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Warunki udziału w przetargu oraz ogłoszenie mogą być zmienione przez PODR w terminie do 3-ch dni przed terminem składania ofert. Rozeznanie rynku może zostać unieważniony na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.

Ogłoszenie + załączniki

14.06.2022

Pobierz

Kosztorys ofertowy - wzór XLSX

14.06.2022

Pobierz

Oferta - wzór DOCX

14.06.2022

Pobierz

Wybór oferty

27.06.2022

Pobierz
Skip to content