Rozeznanie rynku na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych warzyw, owoców i przetworów wyszczególnionych w załączonym zestawieniu kosztorysowym na potrzeby wyżywienia uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Oddziału Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn, ul. Tadeusza Maderskiego 3, tel. (058) 326-39-00, fax. (058) 309-09-45, zaprasza do złożenia ofert w rozeznaniu rynku na artykuły warzyw, owoców i przetworów na potrzeby wyżywienia uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Oddziału Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać na adres:

Sekretariat Pomorski Ośródek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu, 82-220 Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 21.

Do dnia 24.05.2022 roku do godziny 1200. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Organizator – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, oświadcza i informuje, że do niniejszego przetargu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Warunki udziału w przetargu oraz ogłoszenie mogą być zmienione przez PODR w terminie do 3-ch dni przed terminem składania ofert. Rozeznanie rynku może zostać unieważniony na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.

Ogłoszenie

16.05.2022

Pobierz

Załączniki DOC

16.05.2022

Pobierz

Załączniki PDF

16.05.2022

Pobierz

Kosztorys

16.05.2022

Pobierz

Wybór oferty

25.05.2022

Pobierz
Skip to content