Ogłoszenie o rozeznaniu rynku na dostawę artykułów spożywczych

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn, ul. Tadeusza Maderskiego 3, tel. (058) 326-39-00, fax. (058) 309-09-45, zaprasza do złożenia ofert w rozeznaniu rynku na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych (pieczywa i ciasta) na potrzeby Oddziału Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać na adres:

Sekretariat Pomorski Ośródek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu, 82-220 Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 21 lub przesłać scan na adres mailowy: w.michniewicz@podr.pl.

Do dnia 10.01.2023  roku do godziny 1200. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Organizator – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, oświadcza i informuje, że do niniejszego zapytania ma zastosowanie Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości  do 130 tyś. złotych i innych zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy PZP w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zgodnie z zarządzeniem Dyrektora nr 46/2020 z dnia 21.12.2020 roku. 

Warunki udziału w przetargu oraz ogłoszenie mogą być zmienione przez PODR w terminie do 3-ch dni przed terminem składania ofert. Rozeznanie rynku może zostać unieważniony na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.

Ogłoszenie + załączniki

02.01.2023

Pobierz
Skip to content