Badanie rynku na wykonanie kalkulacji kosztów ogrzewania i podgrzania cieplej wody na potrzeby budynku wspólnoty mieszkaniowej zaopatrywanej w energię cieplną z kotłowni gazowej Oddziału PODR przy ulicy Marynarki Wojennej 21 w Starym Polu.

Badanie rynku

20.01.2023

Pobierz
Skip to content