Pomorskie partnerstwa do spraw wody - plakat

Innowacyjne technologie w hodowli trzody chlewnej w województwie pomorskim - plakat
Innowacyjne technologie w produkcji drobiu - plakat
Innowacyjne technologie w hodowli bydła i produkcji mleka na terenie województwa pomorskiego - plakat
Innowacyjne rozwiązania w chowie i hodowli bydła mięsnego - plakat
Dobre praktyki w zakresie wspierania przedsiębiorczości i innowacji na obszarach wiejskich na przykładzie inicjatyw podejmowanych przez rolników w województwie śląskim
Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez realizację planu operacyjnego KSOW na lata 2019-2020 - informacja
KSOW - Gospodarstwa opiekuńcze szansą na rozwój działalności pozarolniczej
KSOW - Pomorska Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu
KSOW - Jesienna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu
KSOW - VI Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Sztumskich
SIR-Gospodarstwa edukacyjne i agroturystyczne przykładem innowacyjnej ..