Informacja o projekcie

Informacje o projekcie

informacje o projekcie

informacje o projekcie

Informacja o projekcie

Informacja o projekcie


infobox

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie
Informacje o projekcie

Infobox projektowy

Infobox projektowy - lubelskie

Infobox projektowy - świętokrzyskie

Infobox projektowy - forum


Informacja o projekcie

Informacja o projekcie

Informacja o projekcie

Informacja o projekcie

Projekty KSOW - Pomorski Rolnik Szuka Innowacji

Wyjazd Austria - projekt infobox

Pomorskie Forum Innowacji Rolniczych - projekt infobox

Networking w rolnictwie - projekt infobox

Projekt KSOW - Działajmy razem - promocja współpracy rolnikówKSOW - realizacja planu operacyjnego

Realizacja KSOW - plakat

Plakat informacyjny na temat realizacji projektu

Plakat informacyjny na temat realizacji projektu

KSOW - SIR - informacja o projekcie

KSOW - SIR - plakat

Innowacyjne gospodarstwo pasieczne

Pomorskie partnerstwa do spraw wody - plakat

Innowacyjne technologie w hodowli trzody chlewnej w województwie pomorskim - plakat

Innowacyjne technologie w produkcji drobiu - plakat

Innowacyjne technologie w hodowli bydła i produkcji mleka na terenie województwa pomorskiego - plakat

Innowacyjne rozwiązania w chowie i hodowli bydła mięsnego - plakat

Dobre praktyki w zakresie wspierania przedsiębiorczości i innowacji na obszarach wiejskich na przykładzie inicjatyw podejmowanych przez rolników w województwie śląskim

Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez realizację planu operacyjnego KSOW na lata 2019-2020 - informacja

KSOW - Gospodarstwa opiekuńcze szansą na rozwój działalności pozarolniczej

KSOW - Pomorska Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu

KSOW - Jesienna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu

KSOW - VI Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Sztumskich

SIR-Gospodarstwa edukacyjne i agroturystyczne przykładem innowacyjnej ..