Logotypy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”

Interwencja w zakresie świadczenia kompleksowych programów doradczych dla ostatecznych odbiorów programów doradczych na terenie województwa pomorskiego, w latach 2023-2027, przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, zgodnie z Warunkami realizacji określonymi przez MRiRW,  współfinansowana jest ze środków EFRROW, w ramach interwencji PS WPR:

„I.14.2. Kompleksowe doradztwo rolnicze, moduł 1 Kompleksowe programy doradcze I.14.2.1

Cel operacji: Zapewnienie przepływu wiedzy i informacji w zakresie rozwoju gospodarstw rolnych.

Przewidywane wyniki operacji: Modernizacja sektora rolnego poprzez wspieranie i dzielenie się wiedzą, innowacje i cyfryzację w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz zachęcanie do ich wykorzystywania.

Usługa doradcza dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027