Szanse wynikające z analiz glebowych

Szanse wynikające z analiz glebowychZima dla rolników to pora planowania następnego sezonu uprawowego. Po wyborze rośliny jaka zostanie wysiana na polu, myślimy jak zapewnić jej optymalne warunki by uzyskać wysokiplonzadowalającej jakości. Analizuje się wtedy wszystkie czynniki, które to umożliwiają. Jedną z podstawowych kwestii jest nawożenie. Dobrze zaplanowane,pozwala prawidłowo odżywić uprawę, nie dopuścić do wymywania nadmiaru składników pokarmowych oraz obniżyć koszty nawozów. Gleba ma określoną pojemność sorpcyjną. Pod kątem nawożenia upraw oznacza to, że nie zawsze 100% wysianego nawozu zostanie pobrane przez roślinę lub zaadsorbowane przez kompleks glebowy.Wiele zależy od podstawowych czynników takich jak odczynglebyczyzawartości próchnicy.Im więcej próchnicy w glebie tym większa jej zdolność sorpcyjna. Od odczynu zależy pobieranie składników pokarmowych. W niektórych przedziałach pH, pierwiastki są wchłaniane przez roślinę w znikomych ilościach.Prawo minimum Liebiga zostało sformułowane już na początku XIX w. i mówi, że decydujący wpływna uprawęma czynnik występujący w najmniejszej ilości. W kontekście nawożenia oznacza to, że można wydać wiele pieniędzy na nawozy a nie osiągnąć oczekiwanych rezultatów, zapominając o jednym składniku. Jeżelio pieniądzach mowa, towarto przeanalizować ile kosztuje nawożenie. Nawozy NPK mają największy procentowy udział w kalkulacjach, a poszczególne wartości przedstawia tabela 1.Kosztdla 1 ha intensywnej uprawy rzepaku wynosił 35,4 % co było równe niemal 2000 zł.

Skip to content