Oddział Stare Pole

Adres: ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole
tel. 55 270-11-00, fax 55 270-11-62
email: starepole@podr.pl

Zastępca Dyrektora Oddziału

Korzańska Bożena

Korzańska Bożena

Zastępca Dyrektora Oddziału

email: b.korzanska@podr.pl tel: 797010594

Michniewicz Witold

Kierownik Zespołu Administracyjno-Gospodarczego

email: w.michniewicz@podr.pl tel: 693847432

Kopeć Adam

Główny specjalista ds. ochrony środowiska i ekologii

email: a.kopec@podr.pl tel: 797010593

Marciniak Zbigniew

Główny specjalista ds. technologii produkcji i rynków mleka, wołowiny oraz buraków cukrowych

email: z.marciniak@podr.pl tel: 797010595

Muzyka Jarosław

Główny specjalista ds. chemizacji produkcji roślinnej

email: j.muzyka@podr.pl tel: 797010596

Mostowska Monika

Starszy specjalista ds. ochrony roślin – koordynator ds. IOR

email: m.mostowska@podr.pl tel: 607602731

Panimasz-Wolska Alicja

Starszy specjalista ds. metodyki doradztwa i szkoleń

email: a.panimasz@podr.pl tel: 797010694

Rojewska Agnieszka

Główny specjalista ds. wiejskiego gospodarstwa domowego i turystyki wiejskiej

email: a.rojewska@podr.pl tel: 693970911

Salamonik Sławomir

Główny specjalista ds. ekonomiki rolnictwa i informacji rynkowej

email: s.salamonik@podr.pl tel: 797010639

Sawirski Włodzimierz

Główny specjalista ds. produkcji trzody chlewnej i rynku wieprzowiny

email: w.sawirski@podr.pl tel: 797010600

Zwierz Sebastian

Główny specjalista ds. technologii produkcji i rynków zbóż i rzepaku oraz grup producentów rolnych

email: s.zwierz@podr.pl tel: 797010684

Radziun-Kłosek Beata

Specjalista ds. produkcji zwierzęcej

email: b.radziun@podr.pl tel:

Kaliszewska Anna

Stażysta specjalista ds. wiejskiego gospodarstwa domowego i zagospodarowania terenów zielonych

email: a.kaliszewska@podr.pl tel: 797010610

Jóźwik Teresa

Specjalista ds. technologii produkcji i rynku roślin bobowatych i kukurydzy

email: t.jozwik@podr.pl tel: 501836807

Skip to content