Oddział Stare Pole

Adres: ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole
tel. 55 270-11-11, fax 55 270-11-62
email: starepole@podr.pl

Milewska Marta

Dyrektor Oddziału

email: m.milewska@podr.pl tel: 797010623

Panimasz-Wolska Alicja

Zastępca Dyrektora Oddziału

email: a.panimasz@podr.pl tel: 797010694

Michniewicz Witold

Kierownik Zespołu Administracyjno-Gospodarczego

email: w.michniewicz@podr.pl tel: 693847432

Kopeć Adam

Główny specjalista ds. ochrony środowiska

email: a.kopec@podr.pl tel: 797010593

Marciniak Zbigniew

Główny specjalista ds. technologii produkcji i rynków mleka, wołowiny oraz buraków cukrowych

email: z.marciniak@podr.pl tel: 797010595

Muzyka Jarosław

Główny specjalista ds. chemizacji produkcji roślinnej

email: j.muzyka@podr.pl tel: 797010596

Mostowska Monika

Starszy specjalista ds. ochrony roślin – koordynator ds. IOR

email: m.mostowska@podr.pl tel: 607602731

Rojewska Agnieszka

Główny specjalista ds. wiejskiego gospodarstwa domowego i turystyki wiejskiej

email: a.rojewska@podr.pl tel: 693970911

Salamonik Sławomir

Główny specjalista ds. ekonomiki rolnictwa i informacji rynkowej

email: s.salamonik@podr.pl tel: 797010639

Zwierz Sebastian

Główny specjalista ds. technologii produkcji i rynków zbóż i rzepaku oraz grup producentów rolnych

email: s.zwierz@podr.pl tel: 797010684

Radziun-Kłosek Beata

Specjalista ds. produkcji zwierzęcej

email: b.radziun@podr.pl tel:

Kaliszewska Anna

Stażysta specjalista ds. wiejskiego gospodarstwa domowego i zagospodarowania terenów zielonych

email: a.kaliszewska@podr.pl tel: 797010610

Jóźwik Teresa

Specjalista ds. technologii produkcji i rynku roślin bobowatych i kukurydzy

email: t.jozwik@podr.pl tel: 501836807

Gierszewska Sylwia

Specjalista ds. ekonomiki rolnictwa

email: s.gierszewska@podr.pl tel: 609920050

Gierszewski Arkadiusz

Specjalista ds. administracyjno-gospdarczych

email: a.gierszewski@podr.pl tel: 797010637

Kłosek Joanna

Specjalista ds. produkcji zwierzęcej

email: j.klosek@podr.pl tel: 605369207

Czerwiński Jerzy

Specjalista ds. ekonomiki rolnictwa

email: j.czerwinski@podr.pl tel: 451155189

Yevheniia Fedorchuk

Specjalista ds. ekonomiki rolnictwa

email: y.fedorchuk@podr.pl tel: 451155184

Szymańska Ewa

Główny specjalista ds. ochrony środowiska

email: e.szymanska@podr.pl tel: 797010601

Skip to content