Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Inne aktualności:

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu nr 350 w 2021 r. na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu  Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w dniu 11 listopada 2021r.

Ognisko HPAI nr 2021/350 zostało stwierdzone 11 listopada 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 25 061 kurzych brojlerów. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Golice Kolonia w gminie Siedlce, powiat siedlecki, woj. mazowieckie.

 W gospodarstwach, w  których  stwierdzono  ogniska, Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki zwalczania choroby, zgodnie z procedurami oraz rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2020/687, w tym m.in. zabicie i utylizację zwierząt, przeprowadzenie oczyszczania i dezynfekcji w ognisku choroby, wyznaczenie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego.

Skip to content