Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu nr 2021/349

Inne aktualności:

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu nr 349 w 2021 r. podtypu H5N1 na podstawie wyników badań laboratoryjnych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Ognisko HPAI nr 2021/349 zostało stwierdzone 9 listopada 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 26 091 indyków rzeźnych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Dziegietnia w gminie Sokołów Podlaski, powiat sokołowski, woj. mazowieckie.

W gospodarstwie, w którym stwierdzono chorobę, Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki zwalczania choroby, zgodnie z procedurami IW oraz Rozporządzeniem  Delegowanym Komisji (UE) 2020/687, w tym m.in. zabicie i utylizację zwierząt, przeprowadzenie oczyszczania i dezynfekcji w ognisku choroby, wyznaczenie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego.

Skip to content