Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu nr 2021/346, 2021/347 i 2021/348

Inne aktualności:

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu 3 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu 2021/346, 2021/347 i 2021/348 w 2021 r. podtypu H5N1 na podstawie wyników badań laboratoryjnych Państwowego Instytutu  Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. 

Ognisko HPAI nr 2021/346 zostało stwierdzone 6 listopada 2021 r. w gospodarstwie niekomercyjnym, w którym utrzymywano 192 ptaków: 160 kur, 20 kaczek, 4 perlice, 4 przepiórki i 4 papugi. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Kopienica w gminie Zbrosławice, powiat tarnogórski, woj. śląskie.

Ognisko HPAI nr 2021/347 zostało stwierdzone 8 listopada 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 22 224 indyków rzeźnych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Murzynowo w gminie Skwierzyna, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie.

Ognisko HPAI nr 2021/348 zostało stwierdzone 8 listopada 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 31 110 kaczek rzeźnych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Chlewo w gminie Goszczanów, powiat sieradzki, woj. łódzkie.

W gospodarstwach, w  których  stwierdzono  ogniska, Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki zwalczania choroby, zgodnie z procedurami oraz rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2020/687, w tym m.in. zabicie i utylizację zwierząt, przeprowadzenie oczyszczania i dezynfekcji w ognisku choroby, wyznaczenie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego.

Skip to content