Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu nr 2021/339

Inne aktualności:

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu nr 339 w 2021 r. podtypu H5N8. 

Ognisko HPAI nr 2021/339 zostało stwierdzone 9 sierpnia 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 112 000 kur niosek. We wspólnym kompleksie ferm w jednej lokalizacji znajduje się tam 14 kurników o łącznej obsadzie 575 706 kur. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Sadłowo w gminie Bieżuń, powiat żuromiński, woj. mazowieckie. Próbki do badań laboratoryjnych zostały pobrane 9 sierpnia 2021 r. 

W gospodarstwie, w którym stwierdzono chorobę oraz wszystkich zasiedlonych kurnikach w tej lokalizacji, Inspekcja Weterynaryjna wdrożyła wszystkie środki zwalczania choroby, zgodnie z procedurami IW oraz rozporządzeniem  Delegowanym Komisji (UE) 2020/687, w tym m.in. zabicie i utylizację zwierząt, przeprowadzenie dezynfekcji w ognisku choroby, wyznaczenie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego.

Skip to content