Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia 5 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu.

Inne aktualności:

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu 5 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu nr 355-359 w 2021 r. podtypu H5N1, na podstawie wyników badań laboratoryjnych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Od 2 listopada 2021 r. w Polsce stwierdzono 20 ognisk HPAI u drobiu i 1 ognisko u dzikiego ptactwa.
Ognisko HPAI nr 2021/355 zostało stwierdzone 16 listopada 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 77 299 brojlerów kurzych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Chodybki w gminie Koźminek, powiat kaliski, woj. wielkopolskie.
Ognisko HPAI nr 2021/356 zostało stwierdzone 17 listopada 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 16 800 kaczek rzeźnych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Kaczki Plastowe w gminie Przykona, powiat turecki, woj. wielkopolskie.
Ognisko HPAI nr 2021/357 zostało stwierdzone 17 listopada 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 8 288 kaczek rzeźnych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Warszew w gminie Opatówek, powiat kaliski, woj. wielkopolskie.
Ognisko HPAI nr 2021/358 zostało stwierdzone 17 listopada 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym zlokalizowanym w miejscowości Golice Kolonia w gminie Siedlce, powiat siedlecki, woj. mazowieckie. W dniu postawienia podejrzenia i stwierdzenia choroby w gospodarstwie brak obsady stada. Obecność wirusa HPAI została stwierdzona w próbkach pobranych od padłych ptaków.
Ognisko HPAI nr 2021/359 zostało stwierdzone 17 listopada 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 16 214 kaczek rzeźnych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Chodybki w gminie Koźminek, powiat kaliski, woj. wielkopolskie. W gospodarstwach, w których stwierdzono ogniska HPAI, Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki zwalczania choroby, zgodnie z procedurami oraz rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2020/687, w tym m.in. zabicie i utylizację zwierząt, przeprowadzenie oczyszczania i dezynfekcji w ognisku choroby, wyznaczenie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego.

Skip to content