Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia 342 – 345 w 2021 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Inne aktualności:

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach zostały stwierdzone 4 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu podtypu H5N1. Są to ogniska nr 342 – 345 wykryte w Polsce w 2021 r. Po stwierdzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 sierpnia 2021 r. ogniska HPAI nr 2021/339, w okresie od 10 sierpnia 2021 do 1 listopada 2021 r. nie odnotowano wystąpienia grypy ptaków. 27 września 2021 r. została złożona do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) deklaracja o odzyskaniu z dniem 25 września 2021 r. statusu kraju wolnego od wysoce zjadliwej grypy
ptaków. W dniu 2 i 3 listopada 2021 r. na podstawie wyników badań laboratoryjnych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach stwierdzono ogniska HPAI u drobiu podtypu H5N1 nr 2021/341-342. Informacje dostępne pod linkiem:
https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-dotyczacystwierdzenia-2-ognisk-wysoce-zjadliwej-grypy-ptakow-HPAI-u-drobiu-nr-2021340-i-2021341/idn:1882
Ognisko HPAI nr 2021/342 zostało stwierdzone 4 listopada 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 104 162 indyków rzeźnych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Nakory w gminie Suchożebry, powiat siedlecki, woj. mazowieckie. Ognisko HPAI nr 2021/343 zostało stwierdzone 4 listopada 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 105 392 indyków rzeźnych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Nakory w gminie Suchożebry, powiat siedlecki, woj. mazowieckie. Ognisko HPAI nr 2021/344 zostało stwierdzone 4 listopada 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 287 042 brojlerów kurzych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Strusy w gminie Paprotnia, powiat siedlecki, woj. mazowieckie. Ognisko HPAI nr 2021/345 zostało stwierdzone 4 listopada 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 1 500 indyków rzeźnych oraz 5 500 gęsi rzeźnych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Kijewice w gminie Skwierzyna, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie. W gospodarstwach, w którym stwierdzono ogniska, Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki zwalczania choroby, zgodnie z procedurami oraz Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE)2020/687, w tym m.in. zabicie i utylizację zwierząt, przeprowadzenie oczyszczania i dezynfekcji w ognisku choroby, wyznaczenie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego.

Skip to content