Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia 338 w 2021 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu.

Inne aktualności:

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków
(HPAI) u drobiu nr 338 w 2021 r. podtypu H5N8 na podstawie wyników badań laboratoryjnych
Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach z dnia 28
czerwca 2021 r.
Ognisko HPAI nr 2021/338 zostało stwierdzone 28 czerwca 2021 r. w gospodarstwie
niekomercyjnym, w którym utrzymywano 106 szt. drobiu. Gospodarstwo zlokalizowane jest w
miejscowości Wola Prażmowska w gminie Prażmów, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie.
W gospodarstwie, w którym stwierdzono chorobę, zostały wdrożone wszelkie procedury zwalczania
przewidziane w przypadku wystąpienia HPAI, zgodnie z prawodawstwem krajowym i UE. Drób
poddawany jest zabiciu i utylizacji, a wokół ognisk ustanowiono obszary zapowietrzone i zagrożone.

Skip to content