Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia 337 w 2021 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Inne aktualności:

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków
(HPAI) u drobiu nr 337 w 2021 r. podtypu H5N8 na podstawie wyników badań laboratoryjnych
Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach z dnia 22
czerwca 2021 r.
Ognisko HPAI nr 2021/337 zostało stwierdzone 22 czerwca 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w
którym utrzymywano 7 107 indyków rzeźnych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości
Bielanka w gminie Gorlice, powiat gorlicki, woj. małopolskie.
W gospodarstwie, w którym stwierdzono chorobę, zostały wdrożone wszelkie procedury zwalczania
przewidziane w przypadku wystąpienia HPAI, zgodnie z prawodawstwem krajowym i UE. Drób
poddawany jest zabiciu i utylizacji, a wokół ognisk ustanowiono obszary zapowietrzone i zagrożone.

Skip to content