Listing Details

Report Abuse

ziarna

Pażątka-Lipiński Wojciech

Adres:

Lipnica, ul. Jana Pawła II 46, Pomorskie, Polska

Opis:

Pan Wojciech Pażątka-Lipiński prowadzi gospodarstwo w Lipnicy w powiecie bytowskim, gdzie uprawia grykę, żyto i ziemniaki. Certyfikat produktów ekologicznych posiadają ziemniaki i gryka.

nazwisko, imię, (nazwa) Pażątka-Lipiński Wojciech
adres gospodarstwa Lipnica, ul. Jana Pawła II 46, 77-138 Borowy Młyn
kontakt (e-mail, telefon) wojciech.lipinski90@wp.pl,

tel. 694-835-227

produkty oferowane do sprzedaży gryka, ziemniaki
uprawiane rośliny gryka, żyto, ziemniaki
utrzymywane zwierzęta
certyfikowane produkty gryka, ziemniaki
jednostka i nr certyfikatu PCBiC- PL-EKO-06-003613/15/01
inne informacje (np. agroturystyka) -planowanie założenia przetwórstwa (produkcja kaszy gryczanej ekologicznej)

- sprzedaż kaszy gryczanej ekologicznej

 

Location

Contact Information

Address
Lipnica, ul. Jana Pawła II 46, Pomorskie, Polska
Phone
Zip/Post Code
77-138 Borowy Młyn