POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII DOTYCZĄCY 93, 94 i 95 OGNISKA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF) U DZIKÓW W 2024 R.

Inne aktualności:

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu w 2024 roku, na terytorium województwa pomorskiego:

  • Dziewięćdziesiątego trzeciego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików.

W dniu 30 kwietnia 2024 roku z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, który jest laboratorium referencyjnym ds. ASF, otrzymano wyniki potwierdzające wystąpienie ASF u padłego dzika, odnalezionego w m. Gdynia.

  • Dziewięćdziesiątego czwartego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików.

W dniu 30 kwietnia 2024 roku z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, który jest laboratorium referencyjnym ds. ASF, otrzymano wyniki potwierdzające wystąpienie ASF u padłego dzika, odnalezionego w m. Gdynia.

  • Dziewięćdziesiątego piątego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików.

W dniu 30 kwietnia 2024 roku z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, który jest laboratorium referencyjnym ds. ASF, otrzymano wyniki potwierdzające wystąpienie ASF u czterech padłych dzików, odnalezionych w m. Gdynia.

Skip to content