Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczący pierwszego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w 2024 r.

Inne aktualności:

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu w 2024 roku, na terytorium województwa pomorskiego, pierwszego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików.

W dniu 9 stycznia 2024 roku z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, który  jest laboratorium referencyjnym ds. ASF, otrzymano wyniki potwierdzające wystąpienie ASF u padłego dzika odnalezionego w okolicach miejscowości Tulice, gmina Stary Targ, powiat sztumski.

Jest to obszar objęty ograniczeniami II, wymieniony w załączniku I do Rozporządzenia Wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne  środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Skip to content