Komunikat Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczący 49, 50, 51, 52 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w 2024 r.

Inne aktualności:

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu w 2024 roku, na terytorium województwa pomorskiego:

  • Czterdziestego dziewiątego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików.

W dniu 12 marca 2024 roku z Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, otrzymano wyniki potwierdzające wystąpienie ASF u dwóch padłych dzików, odnalezionych w okolicach miejscowości Dubiel, Gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński.

Jest to obszar objęty ograniczeniami II, wymieniony w załączniku I do Rozporządzenia Wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne  środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń,

  • Pięćdziesiątego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików.

W dniu 12 marca 2024 roku z Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, otrzymano wyniki potwierdzające wystąpienie ASF u padłego dzika, odnalezionego w okolicach miejscowości Dubiel, Gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński.

Jest to obszar objęty ograniczeniami II, wymieniony w załączniku I do Rozporządzenia Wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne  środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń,

  • Pięćdziesiątego pierwszego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików.

W dniu 12 marca 2024 roku z Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, otrzymano wyniki potwierdzające wystąpienie ASF u dwóch padłych dzików, odnalezionych w okolicach miejscowości Wola-Sosenka, Gmina Prabuty, powiat kwidzyński.

Jest to obszar objęty ograniczeniami II, wymieniony w załączniku I do Rozporządzenia Wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne  środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń,

  • Pięćdziesiątego drugiego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików.

W dniu 12 marca 2024 roku z Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, otrzymano wyniki potwierdzające wystąpienie ASF u padłego dzika, odnalezionego w okolicach miejscowości Szramowo, Gmina Prabuty, powiat kwidzyński.

Jest to obszar objęty ograniczeniami II, wymieniony w załączniku I do Rozporządzenia Wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne  środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Skip to content