Komunikat Pomorskiego Lekarza Weterynarii dotyczący 33-35 ogniska afrykańskiego pomoru świń w 2024 r.

Inne aktualności:

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu w 2024 roku, na terytorium województwa pomorskiego:

  • Trzydziestego trzeciego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików.

W dniu 27 lutego 2024 roku z Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, otrzymano wyniki potwierdzające wystąpienie ASF u czterech padłych dzików, odnalezionych w  w okolicach miejscowości Pierzchowice, gmina Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski.

Jest to obszar objęty ograniczeniami II, wymieniony w załączniku I do Rozporządzenia Wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne  środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń,

  • Trzydziestego czwartego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików.

W dniu 27 lutego 2024 roku z Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, otrzymano wyniki potwierdzające wystąpienie ASF u dwóch padłych dzików, odnalezionych w okolicach miejscowości Wola – Sosenka, gmina Prabuty, powiat kwidzyński.

Jest to obszar objęty ograniczeniami II, wymieniony w załączniku I do Rozporządzenia Wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne  środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń,

  • Trzydziestego piątego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików.

W dniu 27 lutego 2024 roku z Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, otrzymano wyniki potwierdzające wystąpienie ASF u padłego dzika, odnalezionego w okolicach miejscowości Wola – Sosenka, gmina Prabuty, powiat kwidzyński.

Jest to obszar objęty ograniczeniami II, wymieniony w załączniku I do Rozporządzenia Wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Skip to content