KOMUNIKAT POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII DOTYCZĄCY 83 i 84 OGNISKA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF) U DZIKÓW W 2024 R.

Inne aktualności:

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu w 2024 roku, na terytorium województwa pomorskiego:

  • Osiemdziesiątego trzeciego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików.

W dniu 19 kwietnia 2024 roku z Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, otrzymano wyniki potwierdzające wystąpienie ASF u padłego dzika, odnalezionego w okolicach miejscowości Gardeja, Gmina Gardeja, powiat kwidzyński.

Jest to obszar objęty ograniczeniami II, wymieniony w załączniku I do Rozporządzenia Wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne  środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

  • Osiemdziesiątego czwartego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików.

W dniu 19 kwietnia 2024 roku z Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, otrzymano wyniki potwierdzające wystąpienie ASF u trzech padłych dzików, odnalezionych w okolicach miejscowości Wiszary, Gmina Ryjewo, powiat kwidzyński.

Jest to obszar objęty ograniczeniami II, wymieniony w załączniku I do Rozporządzenia Wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne  środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Skip to content