KOMUNIKAT POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII DOTYCZĄCY 113 i 114 OGNISKA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF) U DZIKÓW W 2024 R

Inne aktualności:

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu w 2024 roku, na terytorium województwa pomorskiego:

W dniu 4 czerwca 2024 roku z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, który jest laboratorium referencyjnym ds. ASF, otrzymano wyniki potwierdzające wystąpienie ASF u siedmiu padłych dzików, odnalezionych w M. Gdynia.

Jest to strefa objęta zakażeniem, wymieniona w części A, załącznika II do Rozporządzenia Wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

  • Sto czternastego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików.

W dniu 4 czerwca 2024 roku z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, który jest laboratorium referencyjnym ds. ASF, otrzymano wyniki potwierdzające wystąpienie ASF u dwóch padłych dzików, odnalezionych w okolicach miejscowości Kwidzyn, Gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński.

Jest to obszar objęty ograniczeniami II, wymieniony załączniku I do Rozporządzenia Wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Skip to content