KOMUNIKAT POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII DOTYCZĄCY 105, 106 i 107 OGNISKA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF) U DZIKÓW W 2024 R.

Inne aktualności:

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu w 2024 roku, na terytorium województwa pomorskiego:

  • Sto piątego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików.

W dniu 15 maja 2024 roku z Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, otrzymano wyniki potwierdzające wystąpienie ASF u padłego dzika, odnalezionego w okolicach miejscowości Międzylesie, Gmina Gardeja, powiat kwidzyński.

Jest to obszar objęty ograniczeniami II, wymieniony w załączniku I do Rozporządzenia Wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne  środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

  • Sto szóstego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików.

W dniu 15 maja 2024 roku z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, który jest laboratorium referencyjnym ds. ASF, otrzymano wyniki potwierdzające wystąpienie ASF u padłego dzika, odnalezionego w m. Gdynia.

Jest to strefa objęta zakażeniem, ustanowiona decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2024/1310 z dnia 6 maja 2024 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

  • Sto siódmego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików.

W dniu 15 maja 2024 roku z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, który jest laboratorium referencyjnym ds. ASF, otrzymano wyniki potwierdzające wystąpienie ASF u padłego dzika, odnalezionego w m. Gdynia.

Jest to strefa objęta zakażeniem, ustanowiona decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2024/1310 z dnia 6 maja 2024 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

Skip to content