KOMUNIKAT POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII DOTYCZĄCY 104 OGNISKA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF) U DZIKÓW W 2024 R.

Inne aktualności:

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu w 2024 roku, na terytorium województwa pomorskiego:

  • Sto czwartego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików.

W dniu 10 maja 2024 roku z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, który jest laboratorium referencyjnym ds. ASF, otrzymano wyniki potwierdzające wystąpienie ASF u jedenastu padłych dzików odnalezionych w m. Gdynia.

Jest to strefa objęta zakażeniem, ustanowiona decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2024/1310 z dnia 6 maja 2024 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

Skip to content