Komunikat Pomorskiego Lekarza Weterynarii dotyczący 42 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2023 r.

Inne aktualności:

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu w 2023 roku, na terytorium województwa pomorskiego, 42 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików.

W dniu 5 grudnia 2023 roku z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, który  jest laboratorium referencyjnym ds. ASF, otrzymano wyniki potwierdzające wystąpienie ASF u 2 padłych dzików odnalezionych w okolicach miejscowości Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski.

Jest to obszar objęty ograniczeniami II, wymieniony w załączniku I do Rozporządzenia Wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne  środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Skip to content