Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o wykryciu pierwszych przypadków ASF u dzików w woj. zachodniopomorskim

Inne aktualności:

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu 2 pierwszych przypadków ASF u dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. Przypadki ASF wystąpiły w miejscowości Czelin, w gminie Mieszkowice, w powiecie gryfińskim, w województwie zachodniopomorskim, w odległości ok. 1 km od granicy z Niemcami. Jest to obszar ochronny, tj. wymieniony w części I załącznika do decyzji Komisji nr 2014/709/UE. Choroba została wykryta w ramach monitoringu biernego oraz prowadzonego monitoringu w strefie przygranicznej.

W dniu 16 grudnia 2020 r. w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku otrzymano dodatnie wyniki badań laboratoryjnych w kierunku ASF w próbkach pobranych od 2 dzików. Następnie w celu potwierdzenia uzyskanych wyników ww. próbki zostały przesłane do krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, gdzie 17 grudnia 2020 r. ostatecznie potwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa ASF w przekazanych próbkach. Wyniki wpłynęły do organów Inspekcji Weterynaryjnej 18 grudnia br.

Z dokumentacji przekazanej przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wynika, że ww. przypadki stwierdzono:

– w zwłokach dzika odstrzelonego w dniu 13 grudnia br. (samiec w wieku około 24 m-cy, waga około 63 kg),

– w zwłokach dzika padłego, znalezionego w dniu 13 grudnia br. (samiec, w wieku około 36 m-cy, waga około 60 kg, zwłoki we wczesnym stadium rozkładu).

Skip to content