Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu 3, 4 i 5 w 2021 r. ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Inne aktualności:

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu 3, 4 i 5 w 2021 r. ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce, stwierdzonych w dniach 19 -21 czerwca br., na postawie wyników badań laboratoryjnych z PIWet-PIB Puławy.

Ognisko ASF nr 3 w 2021 r. zostało stwierdzone w gospodarstwie utrzymującym 48 świń. Gospodarstwo zlokalizowane jest w gminie Lututów, powiat wieruszowski, woj. łódzkie.

Ognisko ASF nr 4 w 2021 r. zostało stwierdzone w gospodarstwie utrzymującym 149 świń. Gospodarstwo zlokalizowane jest w gminie Tuszyn, powiat łódzki wschodni, woj. łódzkie.

Ognisko ASF nr 5 w 2021 zostało stwierdzone w gospodarstwie, utrzymującym  23 świnie. Gospodarstwo zlokalizowane jest w gminie Łubnice, powiat wieruszowski, woj. łódzkie.

Ogniska 4 i 5 są to ogniska wtórne w stosunku do ogniska nr 2021/3.

Gospodarstwa, w których stwierdzono ogniska zlokalizowane są poza obszarami objętymi restrykcjami, wymienionymi w załączniku I do RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Inspekcja Weterynaryjna wdrożyła wszystkie procedury związane z likwidacją choroby, zgodnie z przepisami UE i rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Wokół ognisk w promieniu 10 km zostaną wyznaczone obszar zapowietrzony i zagrożony.

Skip to content