Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący posiadania planu bezpieczeństwa biologicznego (PBB) w gospodarstwach zlokalizowanych w obszarach objętych ograniczeniami II i III określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/605

Inne aktualności:

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że hodowcy świń, którzy zamierzają przemieszczać świnie z gospodarstw położonych na obszarach objętych ograniczeniami II i III poza obszary objęte ograniczeniami określone w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji 2021/605 są zobligowani do posiadania do dnia 30 listopada 2021 r. dokumentu pt.: Plan bezpieczeństwa biologicznego (PBB).

Przygotowane przez Główny Inspektorat Weterynarii dwa wzory PBB dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie do 300 sztuk oraz powyżej 300 sztuk średniorocznie dostępne są na stronie internetowej pod linkiem:  https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/wdrazanie-wymagan-rwk-2021605-po-31102021

Wzory tych dokumentów są dystrybuowane do hodowców świń w obszarach objętych ograniczeniami II i III w ramach skoordynowanych działań takich instytucji jak: Główny Inspektorat Weterynarii i podległe Wojewódzkie oraz Powiatowe Inspektoraty Weterynarii, terenowe Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jednocześnie powyższe jednostki będą również w najbliższych dniach udzielały pomocy przy sporządzaniu ww. planów.

Skip to content