Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący 6 – 8 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2021 r.

Inne aktualności:

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych między 22 a 25.06.2021 r. z
PIWet – PIB Puławy, stwierdzono ogniska ASF u świń nr 6 – 8 w 2021 r.
Ognisko ASF nr 2021/6 (ognisko wtórne do ogniska nr 2021/3) stwierdzono na podstawie
wyników badań z 22.06.2021 r. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 132 świń (tuczniki),
położonym w miejscowości Marianka Mroczeńska, gmina Baranów, powiat kępiński, województwo
wielkopolskie, tj. na obszarze nieobjętym regionalizacją określoną w Rozporządzeniu Wykonawczym
Komisji nr 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania
afrykańskiego pomoru świń.
Ognisko ASF nr 2021/7 (ognisko pierwotne) stwierdzono na podstawie wyników badań z
23.06.2021 r. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 12 świń (2 lochy, 4 prosięta, 6 tuczników,)
położonym w miejscowości Hrebenne, gmina Horodło, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie,
tj. na obszarze objętym regionalizacją wymienionym w załączniku do RWK 2021/605.
Ognisko ASF nr 2021/8 (ognisko pierwotne) stwierdzono na podstawie wyników badań z
25.06.2021 r. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 39 świń (2 lochy, 13 prosiąt, 15 warchlaków, 9
tuczników) położonym w miejscowości Wólka Księżnicka, gmina Mielec, powiat mielecki,
województwo podkarpackie, tj. na obszarze objętym regionalizacją wymienionym w załączniku do
RWK 2021/605.
Inspekcja Weterynaryjna wdrożyła wszystkie procedury związane z likwidacją choroby,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie
zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz Rozporządzeniem Delegowanym Komisji z dnia 17
grudnia 2019 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429
w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w
wykazie oraz ich zwalczania. Świnie zostały poddane uśmierceniu i utylizacji, wykonywana jest
dezynfekcja w ogniskach choroby. Wokół ognisk ASF w promieniu 10 km zostaną wyznaczone obszary
zapowietrzony i zagrożony. W związku ze stwierdzonymi ogniskami choroby prowadzone jest
dochodzenie epizootyczne.

Skip to content