Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący 38 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2023 r.

Inne aktualności:

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu 38 ogniska ASF u świń w Polsce w 2023 r.

Ognisko ASF zostało wyznaczone 10 listopada 2023 r. na podstawie wyników laboratoryjnych uzyskanych z PIWet-PIB Puławy. Zostało ono potwierdzone u padłego dzika, odnalezionego  w okolicach miejscowości Nowe Minięta, gmina Mikołajki Pomorskie, powiat Sztumski. Jest to obszar objętym ograniczeniami II wymienionym w załączniku I do Rozporządzenia Wykonawczego 2023/594.

Skip to content