Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący 35 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terenie woj. pomorskiego w 2023 r.

Inne aktualności:

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu w 2023 roku, na terytorium województwa pomorskiego trzydziestego piątego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików.

W dniu 27 października 2023 roku z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, który jest laboratorium referencyjnym ds. ASF, otrzymano wyniki potwierdzające wystąpienie ASF u padłego dzika, odnalezionego w okolicach miejscowości Ośno, gmina Prabuty, powiat kwidzyński.

Jest to obszar objęty ograniczeniami II, wymieniony w załączniku I do Rozporządzenia Wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Skip to content