Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący 14 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w 2023 r.

Inne aktualności:

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu 14 ogniska ASF u dzików  w Polsce w 2023 r.

Ognisko ASF zostało wyznaczone 24 marca 2023r. na podstawie wyników laboratoryjnych uzyskanych z PIWet-PIB Puławy. Wynik potwierdzający ASF otrzymano w przypadku 3 padłych dzików, odnalezionych w okolicach miejscowości Zamek, gmina Stary Dzierzgoń, powiat Sztum, województwo pomorskie.

Jest to obszar objęty ograniczeniami II wymienionym w załączniku I do Rozporządzenia Wykonawczego (UE) 2021/605.

Skip to content