Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący 124 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2021 r.

Inne aktualności:

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z PIWet – PIB Puławy, Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu 124 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2021 r.

Ognisko ASF nr 2021/124 (ognisko pierwotne) wyznaczono 17 grudnia 2021 r. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 117 świń (2 lochy, 20 prosiąt, 95 tuczników), położonym w miejscowości Omule, w gminie Lubawa, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie, tj. na obszarze objętym ograniczeniami III wymienionym w załączniku do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (RWK) 2021/605.

W gospodarstwie, w którym wykryto ognisko ASF, Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki związane z likwidacją choroby, zgodnie z procedurami oraz rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2020/687, w tym m.in. zabicie i utylizację świń, oczyszczanie i dezynfekcję, wyznaczanie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego.

Skip to content