Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący 118-119 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2021 r.

Inne aktualności:

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z PIWet – PIB Puławy, Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu 118-119 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2021 r.
Ognisko ASF nr 2021/118 (ognisko pierwotne) wyznaczono 27 października 2021 r. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 2919 świń (254 lochy, 1196 warchlaków, 415 prosiąt, 1052 tuczniki, 2 knury), położonym w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie, w gminie Nowe Miasto Lubawskie, powiat nowomiejski, województwo warmińsko-mazurskie, tj. na obszarze objętym ograniczeniami III wymienionym w załączniku do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (RWK) 2021/605.
Ognisko ASF nr 2021/119 (ognisko pierwotne) wyznaczono 27 października 2021 r. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 541 świń (tuczniki), położonym w miejscowości Lubania, w gminie Chmielnik, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie. Gospodarstwo położone jest poza obszarami objętymi ograniczeniami wymienionymi w załączniku do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (RWK) 2021/605. W gospodarstwach, w których wykryto ogniska ASF, Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki związane z likwidacją choroby, zgodnie z procedurami oraz rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2020/687, w tym m.in. zabicie i utylizację świń, oczyszczanie i dezynfekcję, wyznaczanie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego.

Skip to content