Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący 116-117 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2021 r.

Inne aktualności:

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z PIWet – PIB Puławy, Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu 116-117 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2021 r.


Ognisko ASF nr 2021/116 (ognisko pierwotne) wyznaczono 22 października 2021 r. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 35 świń (1 locha, 19 prosiąt, 15 tuczników), położonym w miejscowości Słupiec, w gminie Łubnice, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie, tj. na obszarze objętym ograniczeniami III wymienionym w załączniku do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (RWK) 2021/605.


Ognisko ASF nr 2021/117 (ognisko pierwotne) wyznaczono 23 października 2021 r. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 12 świń (1 locha, 11 warchlaków), położonym w miejscowości Słupiec, w gminie Łubnice, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie, tj. na obszarze objętym ograniczeniami III wymienionym w załączniku do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (RWK) 2021/605.


W gospodarstwach, w których wykryto ogniska ASF, Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki związane z likwidacją choroby, zgodnie z procedurami IW oraz rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2020/687, w tym m.in. zabicie i utylizację świń, oczyszczanie i dezynfekcję, wyznaczanie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego.

Skip to content