Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący 113 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2021 r.

Inne aktualności:

Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu 113 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2021 r.
Ognisko ASF nr 2021/113 (ognisko pierwotne) wyznaczono 14 października 2021 r. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 51 świń (7 loch, 30 prosiąt, 13 tuczników, 1 knur), położonym w miejscowości Czarzyzna, w gminie Łubnice, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie, tj. na obszarze objętym ograniczeniami I wymienionym w załączniku do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (RWK) 2021/605. Obszar ten sąsiaduje z obszarem objętym ograniczeniami III wyznaczonym z powodu występowania ognisk ASF u świń w powiecie mieleckim w województwie podkarpackim.
W gospodarstwie, w którym wykryto ognisko ASF, Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki związane z likwidacją choroby, zgodnie z procedurami IW oraz rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2020/687, w tym m.in. zabicie i utylizację świń, oczyszczanie i dezynfekcję, wyznaczanie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego.

Skip to content