Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący 108-110 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2021 r.

Inne aktualności:

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z PIWet – PIB Puławy, Główny
Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu 108-110 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u
świń w 2021 r.
Ognisko ASF nr 2021/108 (ognisko pierwotne) wyznaczono 30 września 2021 r. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 34 świnie (2 lochy, 13 prosiąt, 13 warchlaków, 6 tuczników), położonym w miejscowości Suchy Grunt, w gminie Szczucin, powiat dąbrowski, województwo małopolskie, tj. na obszarze objętym ograniczeniami III wymienionym w załączniku do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (RWK) 2021/605.
Ognisko ASF nr 2021/109 (ognisko pierwotne) wyznaczono 30 września 2021 r. w
gospodarstwie, w którym utrzymywano 116 świń (6 loch, 24 prosięta, 48 warchlaków, 38 tuczników),
położonym w miejscowości Wierzchowiny, w gminie Wadowice Górne, powiat mielecki, województwo
podkarpackie, tj. na obszarze objętym ograniczeniami III wymienionym w załączniku do
Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (RWK) 2021/605.
Ognisko ASF nr 2021/110 (ognisko pierwotne) wyznaczono 30 września 2021 r. w
gospodarstwie, w którym utrzymywano 38 świń (3 lochy, 3 prosięta, 22 warchlaki, 10 tuczników),
położonym w miejscowości Golejewo, w gminie Pakosław, powiat rawicki, województwo
wielkopolskie, tj. na obszarze objętym ograniczeniami I wymienionym w załączniku do Rozporządzenia
Wykonawczego Komisji (RWK) 2021/605.
W gospodarstwach, w których wykryto ogniska ASF, Inspekcja Weterynaryjna wdraża
wszystkie środki związane z likwidacją choroby, zgodnie z procedurami IW oraz rozporządzeniem
Delegowanym Komisji (UE) 2020/687, w tym m.in. zabicie i utylizację świń, oczyszczanie i
dezynfekcję, wyznaczanie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego.

Skip to content