Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący 107 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2021 r.

Inne aktualności:

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z PIWet – PIB Puławy, Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu 107 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2021 r.
Ognisko ASF nr 2021/107 (ognisko pierwotne) wyznaczono 28.09.2021 r. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 11 świń (2 lochy, 8 warchlaków, 1 tucznik), położonym w miejscowości Niezgoda, w gminie Żmigród, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie, tj. na obszarze objętym ograniczeniami III wymienionym w załączniku do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (RWK) 2021/605.
W gospodarstwie, w którym wykryto ognisko ASF, Inspekcja Weterynaryjna wdrożyła wszystkie środki związane z likwidacją choroby, zgodnie z procedurami IW oraz rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2020/687.

Skip to content