Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący 106 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2021 r.

Inne aktualności:

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z PIWet – PIB Puławy, Główny
Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu 106 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w
2021 r.
Ognisko ASF nr 2021/106 (ognisko pierwotne) wyznaczono 27.09.2021 r. w gospodarstwie, w
którym utrzymywano 41 świń (4 lochy, 15 warchlaków, 22 tuczników), położonym w miejscowości
Ludwichowo, w gminie Lubawa, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie, tj. na obszarze
objętym ograniczeniami III wymienionym w załączniku do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji
(RWK) 2021/605.
W gospodarstwie, w którym wykryto ognisko ASF, Inspekcja Weterynaryjna wdrożyła
wszystkie środki związane z likwidacją choroby, zgodnie z procedurami IW oraz rozporządzeniem
Delegowanym Komisji (UE) 2020/687.

Skip to content