Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący 1. ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2021 r.

Inne aktualności:

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych w dniu 17 marca br. w godzinach wieczornych z PIWet – PIB Puławy, stwierdzono pierwsze w 2021 r. ognisko ASF u świń. Ognisko ASF nr 2021/1 wyznaczono w gospodarstwie, w którym utrzymywano 15 938 świń, położonym w miejscowości Niedźwiady, gmina Świebodzin, powiat świebodziński, województwo lubuskie, tj. na obszarze wymienionym w części II załącznika do decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/709 w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (obszar występowania choroby u dzików).

Inspekcja Weterynaryjna wdrożyła wszystkie procedury związane z likwidacją choroby, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Wokół ogniska w promieniu 10 km zostanie wyznaczony obszar zapowietrzony i zagrożony.

Ponadto, KE będzie procedować zmianę regionalizacji na tym obszarze poprzez przeniesienie z części II do III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/709/UE.

Skip to content