Zaproszenie do uczestnictwa w badaniu ankietowym w ramach projektu “AGRICORE”

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w anonimowej ankiecie przygotowanej w ramach projektu “AGRICORE” HORYZONT2020 i poświęconej ocenie możliwości i skutków decyzji rolników o ubieganie się o środki unijne przeznaczone na zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Organizatorem badania jest Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin przy współpracy z Politechniką Bydgoską.

Zostałeś zaproszony do badania jako Rolnik odwiedzający stronę Ośrodka Doradstwa Rolniczego. Udział w badaniu nie jest obowiązkowy, jednak gorąco zapraszamy do uczestnictwa. Badanie ankietowe jest elementem tworzonego systemu wspierania polityki rolnej EU dotyczącej systemu dopłat dla rolników za działania rolno-środowiskowo-klimatyczne.

Prosimy o wypełnienie ankiety w możliwie jak najszybszym terminie. Wypełnienie ankiety zajmie od kilku do kilkanastu minut. Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://ankieta.ipan.lublin.pl.

Link pozwalający na anonimowy dostęp do ankiety jest umieszczony jest poniżej (w zakładce: “Twój anonimowy link dostępu do ankiety”).

Z poważaniem,
Zespół projektu “AGRICORE”

Link do ankiety – kliknij

Inne aktualności:

Ruszyła kampania przyjmowania wniosków o płatności bezpośrednie

Konferencja – Zasady przyznawania płatności ekologicznych w roku 2024

Skip to content