Wirtualne gospodarstwo – praktyczny pomocnik rolników w ramach platformy eDWIN

logotypy - eDWIN

Ostrzeżenia przed załamaniem pogody, szkodnikami i zagrożeniami na polu, szybki kontakt z doradcą rolniczym oraz porady, kiedy i w jakiej ilości stosować środki ochrony roślin – to tylko niektóre zalety e-usługi „Wirtualne gospodarstwo”, która będzie dostępna w ramach platformy doradczej eDWIN.

„Wirtualne gospodarstwo” to najważniejsza e-usługa, która powstała w ramach platformy doradczej eDWIN. Będzie ona służyła rolnikom jako narzędzie pomocne przy zarządzaniu gospodarstwem. Co ważne, usługa będzie dostępna zarówno w wersji aplikacji mobilnej, jak i przeglądarki na komputerach.

W czym pomoże „Wirtualne gospodarstwo”?

Każda uprawa wprowadzona do systemu „Wirtualnego gospodarstwa” będzie monitorowana. Dlatego, w przypadku wystąpienia zagrożenia zniszczenia uprawy przez chorobę lub szkodnika, system będzie o tym informować.

Ponadto, jedną z możliwości „Wirtualnego gospodarstwa” z nich będzie wspomaganie decyzji rolników czy, kiedy i w jakiej ilości stosować środki do ochrony uprawy. Dzięki temu usługa przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i żywności nadmiernie stosowanymi środkami do zwalczania chorób i szkodników.

Co więcej, „Wirtualne gospodarstwo” ułatwi kontakt rolników z ich doradcą rolniczym. E-usługa w prosty sposób zapewni rolnikom możliwość zadania doradcy pytania czy wystosowania prośby o weryfikację zaobserwowanych zagrożeń. Każdy użytkownik będzie posiadał przypisanego do konta doradcę. Automatycznie dopisany zostanie najbliższy doradca, ale rolnik będzie miał możliwość zmiany np. na doradcę z którym najczęściej utrzymuje kontakt.

Wirtualne gospodarstwo pokaże najważniejsze informacje dotyczące gospodarstwa
Wirtualne gospodarstwo pokaże najważniejsze informacje dotyczące gospodarstwa

„Wirtualne gospodarstwo” będzie także udostępniało rolnikom raporty agrometeorologiczne. Będą one opracowywane przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego i będą miały charakter ogólny lub spersonalizowany.

Raporty ogólne będą przygotowywane dla powiatów i będą uwzględniać prowadzone na terenie powiatu uprawy i panujące tam warunki agrometeorologiczne. Z kolei raporty spersonalizowane będą przygotowywane na indywidualne zamówienie usługobiorcy i będą przedstawiać analizę agrometeorologiczną wskazanego przez niego pola.

Ponadto, „Wirtualne gospodarstwo” pozwoli na pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o wystąpieniu na danym obszarze agrofagów. Oprócz tego rolnicy będą mieli do dyspozycji wirtualną kartę pola, która umożliwi ewidencjonowanie pracy oraz układanie e-planów ochrony roślin. To właśnie dzięki informacjom zawartym w karcie pola, możliwe będzie otrzymywanie powiadomień dotyczących możliwych zagrożeń na polu.

„Wirtualne gospodarstwo” w praktyce

Żeby w pełni korzystać z możliwości e-usługi „Wirtualne gospodarstwo” rolnik będzie musiał się zarejestrować oraz dokonać wyboru swoich pól w usłudze. Po zalogowaniu na swoje konto rolnik będzie miał do dyspozycji kilka zakładek.

W oknie głównym pokażą się ogólne informacje o gospodarstwie. Jeżeli zostały wprowadzone uprawy, wyświetla się wykres struktury zasiewów. Ponadto prezentowane są aktualne dane meteorologiczne z wybranej stacji meteorologicznej, alerty pogodowe, ostrzeżenia o możliwości wystąpienia agrofagów na polach oraz informacje przesłane przez wybranego doradcę.

W zakładce „Karty pól” wyświetlane będzie okno przedstawiające mapę okolicy gospodarstwa, które służy do dodawania pól w gospodarstwie. Pola możemy dodawać na 3 sposoby:

– poprzez odszukanie na mapie, zaznaczenie i dodanie,

– poprzez wpisanie całego numeru działki (TERYT),

– poprzez zaimportowanie pliku przygotowanego w eWniosku.

Korzystając z Wirtualnego gospodarstwa rolnik będzie mógł wybrać na mapie swoje pole
Korzystając z Wirtualnego gospodarstwa rolnik będzie mógł wybrać na mapie swoje pole

W czasie dodawania działki możemy podać dane dotyczące uprawy. Jeżeli tego nie zrobimy aplikacja traktuje dane pole jako nieprzydzielone, czyli nie ma na nim żadnej uprawy. Działki można dzielić i powiększać.

Mapy dostępne są w 4 warstwach: OSM, Ortofotomapa (Satelita), Obszar MKO, Działki Ewidencyjne.

W zakładce „Karty pól” znajduje się także lista upraw na poszczególnych polach w naszym gospodarstwie. Klikając na poszczególne pola rolnik otrzyma bardziej szczegółowe informacje. Ponadto, na polach można także dodawać różne zabiegi agrotechniczne. W zależności od potrzeb można je łączyć, na przykład oprysk rzepaku na wszystkich polach, wysiew pszenicy na różnych polach.

Po otwarciu zakładki karty pola rolnik otrzyma informacje o danym polu
Po otwarciu zakładki karty pola rolnik otrzyma informacje o danym polu

W zakładce „Profile upraw” będzie można znaleźć wszystkie uprawy prowadzone w gospodarstwie. Ta zakładka ma wspomagać podejmowanie decyzji w integrowanej ochronie roślin. Dlatego też będzie można znaleźć w niej komentarze meteorologiczne oraz informacje o ewentualnych agrofagach.

Szczegółowe informacje o poszczególnych uprawach są także dostępne w zakładce "Profil upraw"
Szczegółowe informacje o poszczególnych uprawach są także dostępne w zakładce “Profil upraw”

W kolejnej zakładce – „Agrofagi” – znajduje się baza wiedzy na temat szkodników. Natomiast w ostatniej zakładce – „Meteo” – będzie można sprawdzić położenie konkretnej stacji meteorologicznej, aktualne i historyczne dane meteorologiczne, a także tygodniową prognozę pogody. Zakresy wyświetlanych danych można ustawiać samodzielnie, zależnie od potrzeb.

Wirtualne gospodarstwo dostarcza rolnikom dane meteorologiczne
Wirtualne gospodarstwo dostarcza rolnikom dane meteorologiczne

Platforma doradcza eDWIN

Platforma doradcza eDWIN powstaje w ramach projektu eDWIN („Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”). Prace nad platformą trwają od czerwca 2019 roku i zakończą się w sierpniu tego roku.

Jednak już w czerwcu platforma eDWIN zadebiutuje podczas Krajowych Dni Pola Poświętne 2022. Początkowo użytkownicy będą mieli dostępne dwie usługi: „Wirtualne gospodarstwo” oraz „Udostępnianie danych meteorologicznych”. Pozostałe dwie usługi („Śledzenie pochodzenia produktów” oraz „Raportowanie zagrożeń”) będą dostępne w późniejszym terminie.

Platforma eDWIN będzie dostępna za darmo dla każdego chętnego zarówno w wersji mobilnej, jak i na komputer. W pracach nad nią uczestniczy aż 19 partnerów, w tym wszystkie wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego w Polsce, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu. Pomysłodawcą platformy eDWIN jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego eDWIN.

Prace nad platformą i projektem eDWIN są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz odbywają się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zapraszamy na oficjalną stronę:

https://www.edwin.gov.pl/

Inne aktualności:

Ruszyła kampania przyjmowania wniosków o płatności bezpośrednie

Konferencja – Zasady przyznawania płatności ekologicznych w roku 2024

Skip to content