STOP przekroczeniom najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w żywności

Ochrona roślin jest istotnym elementem produkcji roślinnej. Niestety, chemiczna ochrona roślin niesie ze sobą ryzyko dla bezpieczeństwa człowieka oraz dla środowiska. Ryzyko to wiąże się przede wszystkim z niewłaściwym, niezgodnym z etykietą, stosowaniem środków ochrony roślin. Dotyczy to zarówno zabiegów ochronnych przed szkodnikami i sprawcami chorób roślin, ale też desykacji.


Informacje o nieprawidłowościach niestety się pojawiają. Organizacje pozarządowe informują o obecności glifosatu w żywności, w produkcji której nie jest on dozwolony do stosowania. Problem nielegalnej desykacji , polegającej na suszeniu części zielonych gryki i prosa, za pomocą środków ochrony roślin, zawierających w składzie glifosat jest w Polsce niestety powszechny, a jego konsekwencje niepokojące. Problem ten uderza bezpośrednio w konsumentów.

W rejestrze środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu znajdują się 92 preparaty zawierające glifosat, w tym 48 przeznaczonych do stosowania w zbożach (pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień). Żaden z tych preparatów  nie jest przeznaczony do desykacji  gryki i prosa.

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa konsumentów, a także dbałość o utrzymanie pozytywnego wizerunku polskiej żywności, szczególna uwaga służb kontrolnych jest skierowana na prawidłowe, zgodne z etykietą, stosowanie środków ochrony roślin, w tym preparatów stosowanych w desykacji oraz na bezpieczeństwo żywności.

Inne aktualności:

Ruszyła kampania przyjmowania wniosków o płatności bezpośrednie

Skip to content