Polski Ład dla polskiej wsi

Rolnictwo jest jednym z filarów Polskiego Ładu. Bardziej rozwinięta, konkurencyjna i bogatsza wieś – to cel rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Przygotowaliśmy ambitną strategię rozwojową, w ramach której zrealizujemy 7 kluczowych zmian dla polskiej wsi. Na nowych rozwiązaniach skorzystają rolnicy, ale także każdy z nas! Polskie rolnictwo to m.in. zdrowa żywność na naszych stołach, a także dalszy rozwój kraju. Sprawdź, co się zmieni!

Dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw

Polscy rolnicy przez długi czas konkurowali w Unii Europejskiej na nierównych zasadach. Polski Ład to zmieni. Małe i średnie gospodarstwa otrzymają dodatek, który pozwoli zwiększyć dopłatę do hektara.

To bardzo ważny krok – większość polskich gospodarstw będzie korzystała z dopłat na poziomie powyżej średniej unijnej.

Przejście na emeryturę rolniczą bez konieczności przekazania gospodarstwa

Zmieniamy zasady dotyczące zawieszania wypłaty emerytur rolniczych w przypadku niezaprzestania prowadzenia działalności rolniczej. Już od 2022 r. rolnik emeryt, który nie może zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej ze względu na brak chętnych do przejęcia lub posiadania gospodarstwa rolnego, będzie mógł nadal prowadzić działalność rolniczą w tym gospodarstwie. Świadczenie nie ulegnie zawieszeniu maksymalnie przez 10 lat od nabycia prawa do emerytury rolniczej.

Nowy system ubezpieczeń upraw dla rolników

Klęski żywiołowe to największe zagrożenie dla pracy rolników. Dlatego, każdy gospodarz będzie mógł skorzystać z nowego systemu ubezpieczeń upraw.

Gospodarstwa, które posiadają ubezpieczenie uzyskają gwarancję dopłaty do składki ubezpieczeniowej. Dodatkowo stworzymy Fundusz Gwarancji w Rolnictwie, który zapewni stałe źródło finansowania wypłat pomocy za poniesione straty w małych i średnich gospodarstwach rolnych w Polsce.

15 tys. zł na budowę zbiornika retencyjnego w gospodarstwie – bez zbędnych formalności

Magazynowanie wody opadowej i z roztopów to dziś warunek racjonalnego gospodarowania i zapobiegania suszy. Każdy rolnik, który zdecyduje się na budowę zbiornika retencyjnego o powierzchni od 1 do 5 tys. m2 otrzyma ryczałt nawet do 15 tys. zł.

Upraszczamy przepisy. Dzięki temu wystarczające będzie zgłoszenie nowego zbiornika do nadzoru wodnego, bez konieczności uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Bezpłatne miejsca do handlu rolniczego w miastach

Przygotujemy nowe przepisy, które nałożą na miasta obowiązek wskazania miejsca, gdzie będzie można kupić bezpośrednio od rolnika jego produkty. Zostanie też ustanowiony „Dzień Handlu Rolniczego” w miastach – przypadający w sobotę lub w niedzielę, w którym rolnicy będą mogli sprzedawaćw centrum miast bez opłat za “placowe”. W ten sposób mieszkańcy miast otrzymają dostęp do żywności wysokiej jakości, a rolnicy będą mogli sprzedać swoje produkty bezpośrednio, bez marży pośrednika.

4,5 mld zł na odbudowę polskiego przetwórstwa oraz sprzedaż i produkcję żywności w gospodarstwie rolnym

Pieniądze przeznaczymy na tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży i przetwarzania produktów rolnych oraz rozwój zakładów przetwórczych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Rolnicy będą mogli otrzymać atrakcyjne dotacje na działalność przetwórczą – nawet kilka milionów zł w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Dofinansowanie obejmie m.in. koszt wyposażenia i unowocześnienia zakładu, budowę przetwórni, zakup samochodu do sprzedaży i transportu żywności na targowisko.

Więcej pieniędzy na walkę z ASF i odbudowa produkcji trzody chlewnej

Epidemia Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) trwa w Polsce od 7 lat. Hodowcy trzody chlewnej potrzebują wsparcia nie tylko w walce z chorobą, ale również w odbudowie stad. Kompleksowy program walki z ASF obejmie:

  • nawet 900 tys. zł dotacji dla rolników z obszarów objętych ASF na odbudowę stada. Środki będzie można przeznaczyć na budowę budynków gospodarskich lub nowe maszyny, urządzenia i wyposażenie do produkcji prosiąt w latach 2021-2026 r.,
  • 150 mln zł na wyrównanie strat poniesionych przez rolników w wyniku ASF,
  • nieoprocentowane pożyczki na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń, którzy utrzymywali świnie na obszarach dotkniętych ASF,
  • wsparcie inwestycyjne dla rolników z zakresu bioasekuracji – refundacja części kosztów takich projektów jak np. utworzenie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji, czy przebudowy lub remontu pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach,
  • ograniczenie populacji dzików w Polsce,
  • wsparcie dotacyjne dla ubojni i masarni na zakup linii produkcyjnych i technologicznych.

Ważne! 7 spraw dla polskiej wsi, to niejedyne zmiany dla rolników w ramach Polskiego Ładu. Oprócz tego rolnicy mogą liczyć na szereg innych korzyści m.in. na wyższe dopłaty do paliwa rolniczego, a także ułatwienia w bezpośredniej sprzedaży, uproszczenia prawne oraz wsparcie informatyzacji. Więcej na temat pozostałych rozwiązań przeczytasz na stronie gov.pl/polskiład

Inne aktualności:

Ruszyła kampania przyjmowania wniosków o płatności bezpośrednie

Konferencja – Zasady przyznawania płatności ekologicznych w roku 2024

Skip to content